Meten van Werkgeluk

Eén keer per jaar een medewerkersonderzoek laten invullen? Het kan, maar het heeft niet het gewenste resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat het gehele jaar door gemeten moet worden. Alleen dan krijgt u goed inzicht en kan er tijdig bijgestuurd worden.

Daarom ben ik een partnership aangegaan met 2DAYSMOOD.

Zij starten met een uitgebreide intake en een nulmeting. Het vervolg is een maatwerkplan op basis van uw wensen. Het 2daysmood Pulse Platform stuurt op dagelijkse of wekelijkse basis een ‘15-second-survey’. De resultaten worden verzameld in een Online Dashboard. Er zijn kant en klare pagina’s met overzichten en trends. Daarnaast kunt u zelf rapportages maken en de verzamelde informatie analyseren. De teams ontvangen wekelijks een rapportage die zo ontworpen is dat deze eenvoudig besproken kan worden in teammeetings. Voor meer informatie over deze partner verwijs ik u naar hun website 2daysmood.com.

Stap 1

De eerste vraag is: “Hoe voel jij je vandaag?”. Vragen en laten zien hoe mensen zich voelen op het werk stimuleert een cultuur van persoonlijke feedback en geeft nieuw inzicht in de eigen organisatie.

Stap 2

De tweede stap is een extra vraag of de gelegenheid om een idee over een bepaald onderwerp te delen. In het online dashboard kiest u zelf wat het onderwerp van de extra vraag is, zodat u altijd waardevolle en toepasbare informatie verzamelt.

Stap 3

We sluiten de ‘15-second-survey’ altijd af met een bericht aan de medewerker. De tool is uitgerust met een grote hoeveelheid inspirerende quotes en cartoons, maar u kunt ook een eigen content toevoegen om op een leuke manier de kernwaarden van de organisatie te tonen.

Rapportages

De informatie uit het 15-second-survey wordt verwerkt in een wekelijkse rapportage aan alle medewerkers met informatie over hun eigen team. Management wordt voorzien van een online dashboard voor nadere analyse. Het doel van onze rapportages is om waardevolle gesprekken en acties te starten die de werkbeleving van de medewerker ten goede komen.